top of page

Föreningen Dansgruppen Ösmos Barn

Information om föreningen

 

Dansgruppen Ösmos Barn är en ideell förening som grundades redan på 1960-talet av danspedagogen Marianne Nilsson. Marianne undervisar fortfarande många dagar i veckan på Ösmo Dansskola och är huvudansvarig för föreningens föreställningar tillsammans med sin dotter Sofia Nilsson.

Dansgruppen består av max 30 dansare i åldrarna 6-20 år och är en uppvisningsgrupp som flera gånger om året sätter upp föreställningar för både barn och vuxna på olika platser. Dansuppvisningarna sätts upp såväl i eget arrangemang som specialbokade arrangemang för t.ex. äldreboenden, företag, m.fl.

Föräldrarna till dansarna är i högsta grad delaktiga i föreningens arbete för att sätta upp och arrangera föreställningar och håller i allt arbete som har med scenkläder, rekvisita, ljus och ljud och annat som krävs.

Dansarna i dansgruppen Ösmos Barn dansar minst tre olika discipliner/tekniker men en del väljer att dansa ända upp till fem tekniker. Obligatoriska discipliner för dansarna är Klassisk Balett och Jazz- och Showdans, den tredje obligatoriska disciplinen kan de välja fritt. 

Utöver detta har de på söndagar två timmars obligatorisk uppvisningsträning inför kommande föreställningar. 

Sin träning i dans förlägger de framförallt på Ösmo Dansskola som ägs och drivs sen över 50 år av danspedagog Marianne Nilsson.  

Ösmos Barn.jpg

Länkar:
Integritetspolicy
 

Kontakt:
Ordförande Malin Drakfalk Tel. 070 283 69 83

Föreningsnummer                                                                               Organisationsnummer802456-8050
19946-19                                                                                             802456-8050

Postadress                                                                                           Bankgiro                         Swish
Carina Tinggren, Björsta 35                                                                 5090-5769                      1230489122
148 91 ÖSMO

bottom of page